External Links ดีต่อ SEO อย่างไร

External Links ดีต่อ SEO อย่างไร

External Links คือการทำลิงค์ภายนอก หรือลิงค์ขาออกที่ทำลิงค์จากบนเว็บไซต์ของเราชี้ไปยังโดเมนอื่นๆ เพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหา (Google) และผู้ใช้งาน อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ อาทิเช่น การทำลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

การทำลิงค์ภายนอก (External Links) ที่ดี สามารถช่วยเพิ่มอันดับใน Google ได้ด้วย หากลิงค์เหล่านั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกัน เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

External Links กับ Internal Links ต่างกันอย่างไร

ลิงค์ภายใน (Internal Links) ตรงกันข้ามกับลิงค์ภายนอก (External Links) สำหรับลิงค์ภายใน จะเป็นการทำลิงค์ที่อยู่ภายในเว็บไซต์เดียวกัน เช่นชี้ไปหน้าอื่นๆ ภายในเว็บไซต์

ตัวอย่างการทำลิงค์ภายใน: Internal Links ทำไมถึงสำคัญกับ SEO

ลิงค์ภายนอก (External Links) ช่วยอะไรบ้าง

  1. แสดงให้ Google เห็นว่าเนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับหน้าอื่นๆ อย่างไร
  2. ให้ข้อมูลกับผู้อ่านเพิ่มเติม แนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
  3. สร้างความสัมพันธ์กันเว็บไซต์อื่นๆ ที่เนื้อหาคล้ายกัน

ลิงค์ภายใน (Internal Links) ช่วยอะไรบ้าง

  1. เพิ่มความเกี่ยวข้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์
  2. ช่วยนำทางบนเว็บไซต์ของคุณ ช่วยให้ผู้อ่าน หาข้อมูลในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
  3. ช่วยกระจายความเท่าเทียมลิงค์ ระหว่างหน้าเว็บไซต์ของคุณ ทำให้เว็บไซต์มีคุณภาพมากขึ้น

ลิงค์ภายนอก (External Links) ดีต่อ SEO อย่างไร

การทำ External Links บนเว็บไซต์ของคุณ สามารถช่วย SEO ได้จริง เพราะจะช่วยเพิ่มปรับปรุง ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience) ให้ดีขึ้นกว่าเดิม สามารถมีส่วนช่วยทำให้อันดับได้ดีขึ้นได้ หรือ ถ้าเรามีเนื้อหาเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีภายในเว็บไซต์เรา และมีคำทำลิงค์ชี้มาที่เรา (เรียกว่า Backlinks) และมาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ เราก็จะได้การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

การทำ External Links จะต้องคำนี้ “Nofollow” และ “Follow”

Nofollow External Links คือลิงค์ที่บอก Google ว่า ไม่ให้ส่งสัญญาณการจัดอันดับไปยังหน้าที่เชื่อมโยง วิธีการทำลิงค์ Nofollow ทำได้ง่ายแค่เพิ่ม rel=”nofollow” ลงไปในโค้ด HTML ตัวอย่างเช่น

<a href="https://example.com" rel="nofollow">Example</a>

Follow External Links คือลิงค์ที่บอก Google ว่าให้ส่งสัญญาณการจัดอันดับไปยังหน้าที่เชื่อมโยง

วิธีการทำลิงค์ Nofollow ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไร เพราะลิงค์ภายนอกแบบติดตาม เป็นตัวเลือกเริ่มต้นอยู่แล้วครับ ตัวอย่างเช่น

<a href="https://example.com">Example</a>

ตัวอย่างการใช้งาน External Links

ตัวอย่างการใช้งาน External Link

1. เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การทำลิงค์ภายนอกเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องทำให้เกิดประโยชน์ ต้องตรวจสอบให้ดี ว่าแหล่งข้อมูลที่ทำการลิงค์ไป ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อหาและผู้อ่านของคุณหรือเปล่า ลิงค์ภายนอกที่ดีจะชี้ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนประเด็นหลักของเนื้อหาคุณ

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำเกี่ยวกับ วิธีการดูแลรถยนต์ Toyota คุณอาจทำลิงค์ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันบนเว็บไซต์ Toyota เป็นต้น สำหรับ Google ต้องการแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันมากที่สุด เมื่อคุณลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็น เนื้อหาเดียวกัน ทั้ง Google และ ผู้ใช้ จะเข้าใจเนื้อหาของคุณได้ดีขึ้นครับ

2. การทำลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

คุณภาพของลิงค์ภายนอกของคุณ มีความสำคัญมาก การทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเนื้อหา Clickbait หรือ เนื้อหาข้อมูลคุณภาพต่ำ คุณจะเสียความไว้วางใจจากผู้อ่าน และ Google ซึ่งตรงนี้จะทำให้มีผลต่อ SEO และ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้ คุณอาจทำลิงค์ไปยังเนื้อหายังแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เช่นเกษตรกรที่แนะนำวิธีปลูกอย่างถูกหลัก เป็นต้น ถ้าหากคุณต้องลิงค์ไปยังเว็บไซต์ ที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ ให้ใช้ Nofollow แบบตัวอย่างด้านบน

3. ปรับ Anchor Text ให้เหมาะสม

Anchor Text คือ ข้อความที่คลิกได้ (ระบุข้อความให้ Hyperlink) โดยจะช่วยให้ผู้ใช้และ Google เข้าใจว่าเว็บปลายทาง เกี่ยวกับอะไร ซึ่งสามารถช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานได้ดีขึ้น และ มีอิทธิพลต่ออันดับเว็บเพจ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ Anchor Text มีความสำคัญ การทำให้เป็นมิตรกับ SEO ทำได้ง่ายๆ ครับ

  1. ใช้ข้อความอธิบายที่เกี่ยวข้องกัน 
  2. ควรใช้ข้อความที่สั้น สื่อความหมายได้ดี และมีความกระชับ
  3. จัดรูปแบบลิงค์ให้มองเห็นได้ง่าย แยกกับเนื้อหาปกติให้ชัดเจน

ตัวอย่างการทำ Anchor Text ที่บอกผู้อ่านได้ชัดเจน

External Links คืออะไร เพราะอะไรลิงค์ภายนอกถึงสำคัญ

ตัวอย่างการทำ Anchor Text แบบ Generic Anchor จะบอกผู้อ่านไม่ชัดเจน

External Links คืออะไร เพราะอะไรลิงค์ภายนอกถึงสำคัญ คลิกที่นี่

ลองนำ External Links ไปปรับใช้ที่เว็บไซต์กันดูนะครับ และอย่าลืมทำ Internal Links ด้วยนะครับ ทางเราเคยเขียนไว้เหมือนกันครับ ลองไปอ่านดูเพิ่มเติมกันได้นะครับ