ตัวอย่างผลงาน WordPress

Battery Bangkok

รายละเอียด: เว็บไซต์ Battery BKK เกี่ยวกับร้านแบตเตอรี่ ใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์สำหรับแสดงสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า โดยเขียนระบบเพิ่มเติมให้สามารถเพิ่มข้อมูลแบตเตอรี่ได้ง่าย และดึงข้อมูลมาโชว์ที่หน้าแสดงราคาแบตเตอรี่ สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามรุ่นยี่ห้อ

Concepts UI/UX: Product Catalog Website
System:
WordPress
Website Structure:
SEO Friendly

Battery Bangkok Mobile-Friendly